Prečo rekuperácia vzduchu?

Väčšina investorov si kladie otázku "prečo mám v dome riešiť vetranie?" Je to logická otázka, pretože v minulosti sa také veci neriešili . Je viacero dôvodov prečo to tak je. V dnešnej dobe sú stavby charakteristické absolútne odlišnými vlastnosťami, ako mali v minulosti. Tieto odlišnosti pramenia aj zo strany stavebníkov, investorov a ich nárokov na dnešné budovy a aj zo strany požiadaviek legislatívy a nových noriem . Z pohľadu investora to je celý rad vlastností, ktoré od dnešnej novostavby požaduje: nízka spotreba energií na vykurovanie a ohrev TÚV, zdravé bývanie, príjemná klíma a definovaná úroveň komfortu bývania. Platné normy okrem iného nariaďujú minimálnu úroveň jednotlivých parametrov budovy,(energetická náročnosť budov).

Toto všetko sa potom odráža na vyhotovení celého domu, kde na základe požiadaviek používame kvalitné izolačné materiály, kvalitné okná a ostatné súčasti celej konštrukcie domu. Výsledkom je pomerne tesný objekt, u ktorého v prípade, že má byť hygienicky vyvetraný tradičným spôsobom, musíme okná otvárať raz za hodinu na 10-15 minút. Toto už nieje o míňaní energiou, ale o poskytovanom komforte. Naviac asi málokto bude v noci vstávať aby vyvetral. Dôsledkom v praxi býva nezdravé prostredie v miestnostiach, prameniace vo zvýšenej vlhkosti a vysokom obsahu CO2 vo vzduchu. Výsledok je potom taký, že je dom síce nový, pomerne šetrný, ale bývanie v ňom je v prípade zanedbávania pravidelného vetrania nezdravé.

Kvalita vzduchu a zdravé bývanie

Kvalita vzduchu v rodinných domoch je výrazne ovplyvnená ukazateľom CO2 ciže kysličníkom uhličitým, kedy sa jeho obsah v miestnostiach zvyšuje dýchaním osôb. Vysoký obsah CO2 vo vzduchu je práve to, čo nazývame vydýchaný alebo „ťažký vzduch“. Bývanie v málo vetraných budovách má potom často za následok typické prejavy ako ospalosť, bolesť hlavy, únava a znížená kvalita spánku. Pravidelným vetraním obytných miestností zvyšujeme kvalitu ovzdušia a prispievame tak k zdravému bývaniu.

Ekonomický prínos

Pri bežnom vetraní obytných miestností sa tepelné straty pohybujú okolo 40%. Ak zoberieme do úvahy účinnosť rekuperačnej jednotky okolo 95% , tak jednoduchým prepočtom dospejeme k záveru, že 38% tepelnej energie vrátime späť do budovy. Vďaka tomuto úspornému systému je výhodnosť investície do rekuperačného systému Comair viac ako výhodná. Ďalšou nespornou výhodou rekuperačného systému Comair je udržanie kvalitnej klímy v budove. V letných mesiacoch sme schopní udržať až o 10˚C nižšiu teplotu voči vonkajším teplotám.

A to všetko pri zanedbateľných prevádzkových nákladoch 15€ /rok.

Plnenie noriem a legislatívy

Nová legislatíva a pravidlá pre energetickú náročnosť budov prikladajú veľký význam vetraniu s rekuperáciou. Od roku 2016 musí totiž každá novostavba spĺňať energetickú náročnosť budov kategórie A1. S toho vyplýva že vetranie s rekuperáciou sa stane bežnou súčasťou rodinných domov. A trend pre rok 2020 a následná úprava legislatívy približuje hodnoty pre energetickú náročnosť budov k šdandardu „pasívny dom“.Preto bude dôležité dôkladne zvážiť inštaláciu rekuperačnej jednotky.